Vyhľadávanie

Nachadzate sa tu: Úvod Obchodné podmienky

Obchodné podmienky firmy ALDIMA s.r.o.

I. OBJEDNANIE TOVARU

Objednávky môžete uskutočniť niekoľkými spôsobmi:

- elektronickou poštou: E-Mail Image

- telefonicky na čísle: +421 43 4920212 alebo 4920213

- faxom na čísle: +421 43 4901412

- osobne v našej predajni, adresa : Aldima s.r.o, Staničná 2, 039 01 Turčianske Teplice - Diviaky

Otváracie hodiny: pondelok - piatok 8:30 - 17:00

Po obdržaní objednávky bude objednávateľovi zaslaný informačný mail so zálohovou faktúrou. Ak odberateľ bude súhlasiť s podmienkami dodania tovaru v informačnom maili, až potom sa objednávka berie ako prijatá dodávateľom. Pre záväzné potvrdenie objednávky je nutné aby odberateľ zaplatil zálohu vo výške 40% z celkovej ceny objednaného tovaru (zálohová faktúra). Po prijatí zálohovej platby začína plynúť dodacia doba tovaru. V prípade zrušenia objednávky počas trvania dodacej doby zo strany odberateľa, prepadá záloha v plnej výške v prospech dodávateľa.

V prípade prekážky nedodania tovaru na strane dodávateľa záloha bude vrátená v plnej výške.

Všetky poslané objednávky Vám potvrdíme poštou, elektronickou poštou alebo telefonicky. Všetky prijaté objednávky sa považujú za záväzné až prijatím zálohovej platby na účet dodávateľa alebo hotovostne do pokladne.

II. CENY

Ceny sa upravujú vzhľadom na zvolenú povrchovú úpravu, požitý poťah a iné doplnky. Ceny sa upresnia v zálohovej faktúre. Po potvrdení objednávky Vám garantujeme výšku cien.

III. PLATOBNÉ PODMIENKY

Možnosti platby za tovar:

- v hotovosti pri odbere tovaru (osobný odber, na dobierku),
- prevodným príkazom na náš účet vo VÚB, číslo účtu: 771745182/0200, IBAN: SK03 0200 0000 0007 7174 5182, BIC: SUBASKBX,
- priamym vkladom na náš účet vo VÚB, číslo účtu: 771745182/0200, IBAN: SK03 0200 0000 0007 7174 5182, BIC: SUBASKBX.

Daňový doklad - faktúru posielame elektronickou poštou, prípadne spolu s tovarom alebo samostatne poštou. Pri platbe v hotovosti Vám spolu s faktúrou bude vystavený pokladničný doklad.

Dodávateľ vydá tovar odberateľovi až po úhrade celkovej ceny tovaru.

IV. DODACIE PODMIENKY

Dodacia doba je 5 - 9 týždňov od povrdenia objednávky (objednávka sa stáva záväznou prijatím zálohovej platby od odberateľa).
V prípade špeciálnej objednávky sa stanovuje individuálna dodacia doba, o ktorej je zákazník vopred informovaný.
V prípade letnej celozávadnej dovolenky a vianočných sviatkov sa bežná dodacia doba môže predĺžiť.
 
Doručenie tovaru je možné: 
- osobný odber v našej spoločnosti,
- prostredníctvom prepravnej spoločnosti Toptrans (vhodné pre menšie zásielky),
- prostredníctvom prepravcu (v prípade väčšej zásielky),

Prepravu môže zabezpečiť dodávateľ. Cena za prepravu sa určí podľa skutočných nákladov a znáša ju objednávateľ.

V prípade, že si odvoz tovaru zabezpečí odberateľ, neakceptujeme reklamácie spôsobené prepravou tovaru.

V. ZÁRUČNÁ DOBA

Na predávaný tovar je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru.

Záručnú dobu upravujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k poškodeniu tovaru došlo neodbornou manipuláciou, mechanickým poškodením, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou ako oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté závady spôsobené živelnou pohromou.

VII. REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Zákazník má právo neprebrať tovar v prípade, že sa obsah dodávky nezhoduje s objednávkou, je na ňom viditeľné mechanické poškodenie alebo je tovar neúplný. Skutočnosti týkajúce sa poškodenia alebo kompletnosti dodávky, ktoré zákazník zistí až po prevzatí (prípadne vybalení) tovaru, bezodkladne nahlási telefonicky na 043/4920212, mailom na E-Mail Image , faxom na 043/4901412 alebo poštou na adresu ALDIMA s.r.o., Staničná 2, 03901 Turčianske Teplice - Diviaky, ďalej sa postupuje v zmysle reklamačného poriadku spoločnosti ALDIMA s.r.o.

Pri reklamácii je potrebné reklamovaný tovar priniesť na obhliadku a posúdenie reklamácie na adresu: ALDIMA s.r.o., Staničná 2, 03901 Turčianske Teplice - Diviaky. Zákazník predloží doklad o nákupe tovaru (faktúra, dodací list).

Na reklamovaný tovar musí byť doklad o jeho nadobudnutí. Reklamácia sa nevzťahuje na chyby spôsobené neodbornou manipuláciou a ani na škody vzniknuté počas prepravy zabezpečenej odberateľom. Reklamácie sa vybavujú maximálne do 30 dní odo dňa doručenia zásielky. O vybavení reklamácie Vás budeme bezodkladne informovať. 

Kompletné podmienky a postup pri vybavovaní reklamácií sú uvedené v Reklamačnom poriadku spoločnosti.

VIII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pri vypísaní objednávky požadujeme niektoré osobné údaje, bez ktorých objednávka nie je možná. Dodávateľ a prevádzkovateľ ALDIMA s.r.o. vyhlasuje, že tieto údaje považuje za dôverné, nikdy ich neposkytne tretím stranám (s výnimkou kuriérskej služby, prepravnej spoločnosti alebo pošty) a bude ich využívať len pre svoju potrebu, tzn. pri komunikácii so zákazníkom.

V prípade ďaľších otázok, nejasností alebo pripomienok nás kontaktujte e-mailom, telefonicky alebo osobne na našej adrese.Adresa: Aldima s.r.o. | Staničná 2 | 039 01 Turčianske Teplice - Diviaky
IČO: 36 014 435 | DIČ: 2020117781 | IČ DPH: SK2020117781